Prokopské údolí – Popis, umístění, okolí

Krajina přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí je ojedinělá svými geologickými odkryvy, specifickými rostlinnými a živočišnými druhy (a některé z nich jsou dokonce zkamenělé), historicky významnými památkami (Butovické hradiště nebo Dívčí hrady), ale především svým neopakovatelným a úžasným geniem loci – naprosto unikátní, zajímavou krajinou.

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí se rozkládá na jihozápadním okraji Prahy, mezi Hlubočepy a Řeporyjemi. Z geologického hlediska se jedná o severovýchodní výběžek územního pásu zvaného barrandien, který se táhne od Prahy až k Plzni, do něhož spadá kupříkladu i Český kras (Němec a kol. 2003). Přírodní park Prokopské údolí (který byl vyhlášen roku 1993) se definuje jako území údolí Dalejského a Prokopského potoka, rozkládající se od Řeporyjí po Zlíchov. Za součást Prokopského a Dalejského údolí se považují i skály nad Hlubočepami a Barrandovské skály, stejně tak vrcholy Děvín a Ctirad. Součástí přírodního parku je velké množství maloplošných chráněných území.

Rozloha území je 652,50 ha, výškové rozpětí mezi 220 a 330 m.n.m. Oblast spadá, dle regionálního členění reliéfu pod Třebotovskou plošinu. Východní část pak patří do Pražské kotliny (Balatka, Kalvoda, 2006).

Lokalita je tak geologický významná, že podle ní byly pojmenovány některé geologické stupně.

Prokopské a Dalejské údolí s územím Řepory – cíl následujících procházek