Prokopské a Dalejské údolí

Popisovala jsem tu již několik krajin, ale nikdy ne tu, která mne oslovila ze všech nejvíce. Je na čase toto napravit.

Protože neznám jiné místo, kde by bylo šest tunelů po malodrážkách (tři přístupné, jeden slepý, jeden zasypaný a jeden se zříceným stropem, ovšem průchozí), tři skryté zahrady, dva zatopené lomy a desítky nezatopených, jeden utajený armádní objekt neznámého účelu, počátek historie prvohorní paleontologie, 1000 letá poutní tradice, kontinuální osídlení od neolitu, dvě slovanská hradiště konkurující Pražskému hradu, první feministické hnutí v Čechách (staré přes tisíc let), čtyři přístupné jeskyně, Rokle úmluvy z Foglarovek a několik jedinečných přírodních památek a rezervací se vzácnými rostlinnými i živočišnými druhy (včetně konikleců nebo třeba opuncie). Že to zní dobře? Vítejte v Prokopském údolí na okraji Prahy, 5 kilometrů od Václaváku, 700 metrů od metra a v nejbližším bodě 800 metrů od Pražského okruhu.

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak tento článek konstruovat. Ve výsledku se jedná o několik článků, které jsou vydané zcela samostatně a tvoří uzavřené kapitoly. První série článků je spíše shrnující. Popisují vznik a vývoj údolí tak, jak jsem tyto texty psala ve svých semestrálních pracích na toto téma. Pro ty, kdo chtějí krajinu opravdu poznat, je asi ovšem nejdůležitější částí ta poslední, průvodce po zajímavých místech v údolí. Nejsem botanik, entomolog ani ekolog. Mám prostě jen ráda krajinu. A i podle toho je tento průvodce psaný. Vyčerpávající průvodce po jedinečných botanických lokalitách naleznete jinde. Ale troufnu si říct že soupis všech těch zajímavých, ojedinělých míst, které znám jako málokdo, snad jen zde.

Tento úvod slouží k seznámení čtenářů se strukturou článků následujících a snadné orientaci v nich. Kdo se chce o údolí dozvědět něco více, toho jistě budou zajímat úvodní články pojednávající o Prokopském údolí obecně.

  1. Popis, umístění, okolí
  2. Geologický a geomorfologický vývoj
  3. Historie osídlení

Tyto texty jsou z většiny převzaté z mých semestrálních prací. A tedy i citovány z nejrůznějších publikací, zdrojů, infotabulí a internetových stránek. Absolutně nové a unikátní články jsou až ty další – samotný průvodce. V rámci Průvodce jsem údolí rozdělila na několik úseků a vyčlenila jednotlivé „procházky“. Údolí totiž není jednolité, v západním směru se vidličnatě dělí na dvě větve. A navíc se údolím lze procházet po jeho dně ale i stoupat po svazích. Každá procházka popisuje jednu samostatnou trasu a zajímavosti, které se na ní dají nalézt.

Poslední část pak tvoří samostatné oddělené články popisující místa v údolí, které se jinam nevešly.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, bez kterých by toto nebylo. A to sestře za zapůjčení fotografického aparátu, mé mamince, která část údolí nafotila, když já nemohla, celé rodině, která už druhým rokem snáší mé neustálé mluvení o Prokopském údolí a v neposlední řadě i třem kamarádům, Majdě, Tomovi a Lucienovi, se kterými jsem část procházek šla a kteří mi pomohli objevit místa, která jsem dosud neznala.

Přeji příjemné počtení a ještě lepší procházky.

Vyznačení jednotlivých tras procházek.

1. – Žlutá

2. – Oranžová

3. – Červená

4. – Modrá

5. – Fialová

Vyznačení jednotlivých tras procházek.

1. – Žlutá

2. – Oranžová

3. – Červená

4. – Modrá

5. – Fialová