Slovník pojmů

Protože zejména v článcích týkajících se krajiny budu často používat pojmy, které ne každý musí nutně znát, rozhodla jsem se udělat takový slovníček, kam budu průběžně doplňovat použité pojmy. Pokud byste stále něčemu nerozuměli, či jste měli dojem, že jsem nějaký pojem zapomněla uvést, ozvěte se.

Boží muka – Sloup zakončený výklenkem či „kapličkou“. Symbolizuje sloup, u kterého byl Kristus bičován. Většinou stojí na místech neštěstí a na rozcestích.

Křížová cesta – Cesta, která ve čtrnácti zastaveních (nejčastěji kapličky s obrazy) symbolicky ukazuje příběh Kristova ukřižování. Většinou začíná Pilátem Pontským a končí ukřižováním.

Kalvárie – Nejčastěji Křížový vrch (kopec, na který stoupá křížová cesta). Slovo se odvíjí od překladu jména Golgota – hory, na které byl Kristus ukřižován.

Loreta – Dům Panny Marie, který byl dle legendy přenesen anděly z Nazaretu do italského Loreta (což má reálný podklad – italská rodina, která přemístění provedla se jmenovala rodina Angelo). Jinak též Svatá Chýše. Přeneseně stavba, napodobující italskou loretu, stavěly se v místě poutních mariánských míst.

Pašijová cesta – Prakticky křížová cesta, ale většinou ještě rozšířená, ukazuje z příběhu více, většinou i události předešlé samotnému ukřižování. Pašije = vyprávění o Velikonocích, jejichž příběh cesta ukazuje.

Via Dolorosa – Cesta utrpení. Ulice v Jeruzalémě, kterou Kristus nesl kříž, v přeneseném smyslu křížová cesta, nebo alespoň její úsek vyloženě zobrazující jen události Ježíšovy cesty s křížem.